Saturday, September 20, 2008

Yellow Belt na!


Napansin niyo ba na new look na ang blog ko? Kasi parang magulo yung dati. Kaya eto bago na, inayos ni Mami. Look at the drawing in the header. Ako yan kunwari tapos yellow belt na ako sa Taekwondo. Nag promotion test nung August 31 sa Diliman Prep. Nag-practice kami ni Daddy pati ang mga terms sa handbook na-memorize ko. Kaya madali na lang ang test. Kasi alam ko na ang Foundations 1 and 2. Ha! Magaling na kaya ako sa sparring! By the way, that's my dojo behind me in the picture.

No comments:

Post a Comment