Saturday, November 10, 2007

I Almost Lost My Blog..........

Sa tagal na hindi ako nag-blog, nalimutan ko ang password ko. Nalaman ko yun ng nag-try ako kanina mag-log in. Hinanap namin sa e-mail, wala pa rin. Nung nag-click ako ng ''Forgot Your Password?'', binigay ko ang E-mail address ko, biglang ang hirap intindihin ng reply sa akin.
Pagdating sa google.com, nag-''Forgot Your Password?'' uli ako. ALLELUIA!!!!!!! Ang nakalagay ay "Reset Your Password". Iniba na ang nawawala!!!!!

No comments:

Post a Comment