Thursday, April 14, 2005

Hello!

Sabi ng mommy ko, pwede na raw ako mag-blog. Pero sinusulat ko muna sa lumang notebook ko tapos siya na lang ang magta-type. Araw araw sana makasulat ako. Iku-kwento ko ang tungkol sa mga nangyayari sa akin at sa mga friends ko.

No comments:

Post a Comment